Seasonal Special

Seasonal Special

raj.jpg

Rajasthan Special Tour

Duration : 8 Days - 7 Nights

Covered : Jodhpur - Udaipur - Chittaurgarh - Pushkar - Jaipur - Agra - Delhi.

ert.jpg

Rajasthan Special 10 days tour

Duration : 10 Days - 9 Nights

Covered : Jaipur - Bikaner - Jaisalmer – Jodhpur - Udaipur – Pushkar

kerla.jpg

BEST OF KERALA TOUR

Duration : 13 Days - 12 Nights

Covered : Kanyakumari - Kovalam - Periyar – Kumarakom - House Boat Alleppey – Munnar - Cochin

mahaburam.jpg

M.V. Mahabaahu Cruise

Duration : 9 Days - 8 Nights

Covered : Kolkata - Guwahati - Kiriakara - Tezpur - Silghat - Kaziranga - Bishwanath

asam.jpg

Assam Nagaland Tribal Tour

Duration : 7 Days - 6 Nights

Covered : Guwahati - Kaziranga - Kohima - Touphema - Dimori Cove - Khonoma - Dimapur

Copyrights © 2018 Tatla Trip. All Rights Reserved. | Customise by Tatla